sırtıqlıq

sırtıqlıq
is. Utanmazlıq, həyasızlıq, abırsızlıq, arsızlıq; sırtıq adamın xasiyyəti. Mayanın üzündə və gözlərində heç bir biclik, sırtıqlıq və ya bayağılıq yox idi. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sitallıx — (Qəbələ, Şuşa, Tovuz) 1. tərslik. – Oqtayın sitallıxda tayı yoxdu, nə dedi gərəx’ o ola (Tovuz) 2. nadinclik 3. həyasızlıq, sırtıqlıq. – Əhməd sitallıxnan iş görür (Qəbələ) ◊ Sitallıx eləməx’ (Əli Bayramlı, Şuşa) – 1. tərslik etmək; 2. sırtıqlıq… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şırtılıx — I (Ağdam, Şuşa) 1. abırsızlıq. – Elə şırtılıx onun peşəsidi (Ağdam) 2. şırtıqlıq ◊ Şırtılıx eləməx’ (Ağdam, Şuşa) – 1. abırsızlıq etmək. – Şırtılıx eləmə, ayıfdı (Ağdam); 2. sırtıqlıq etmək. – Şırtılıx eləməx’dənsə get bir iş gör (Şuşa) II… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sıyapırrığ — (Əli Bayramlı) utanmazlıq, həyasızlıq, sırtıqlıq. – Axır ki, sən sıyapırrığunnan əl çəkmədün …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • simitan — I (Gəncə, Goranboy, Lənkəran, Meğri, Təbriz) utanmaz, həyasız, sırtıq. – Dadaş çox simitandı (Lənkəran); – Nə simitan uşaxdı (Təbriz) ◊ Simitannığ eləməg (Lənkəran) – həyasızlıq, sırtıqlıq eləmək. – Dadaş hələ də simitannığ eləyir II (Zəngilan)… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sitilcəmlix’ — (Göyçay) həyasızlıq, sırtıqlıq. – Diyən sitilcəmlix’dən əl çəkmiyəssən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • vəqahət — ə. həyasızlıq, sırtıqlıq, sinizm; qabalıq, kobudluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • arsızlıq — is. Həyasızlıq, utanmazlıq, sırtıqlıq, abırsızlıq. Yaxınlaşan faytonçu isə hər şeyi arsızlıqla yola verməyə çalışır, bəzən ağlamsınır, lakin yenə də cəsarətlənib banditləri lağa qoyurdu. M. Hüs.. Arsızlığa qurşanmaq, özünü arsızlığa qoymaq – heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərzəlik — is. Boşboğazlıq, naqqallıq, zəvzəklik; həyasızlıq, sırtıqlıq, ədəbsizlik, utanmazlıq, ağzıyavalıq, ağzıpərtövlük. Hərzəlik etmək – hərzə hərzə danışmaq, ədəbsiz danışmaq, yava yava sözlər danışmaq, heyvərə sözlər demək, ağzına gələni danışmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həyasızlıq — is. Abırsızlıq, utanmazlıq, arsızlıq, ədəbsizlik, sırtıqlıq; həyasız, abırsız hərəkət, söz. Kök və əndamlı xanımın baxışlarından nə isə həyasızlığa oxşar bir cəsarət tökülürdü. M. İ.. Səməndər <Nərgizin> həyasızlığına görə hiddətlənmişdi. B …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küstaxlıq — is. klas. Ədəbsizlik, tərbiyəsizlik; ədəbsiz, tərbiyəsiz hərəkət. <Müəllim:> Bağışlayın, İskəndər bəy, hərçənd bəndənin tərəfindən küstaxlıqdır sizə nəsihət eləmək, amma uşaq tayfasına o cür sözləri deməyiniz bir az bicadır. C. M.. Xüsusən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”